Den 17.12.20 Ble det bestemt av regjeringen at det skal pålegges merverdiavgift på alle medisinske kosmetiske behandlinger fom. 01.01.2021

Satsen er på 25% men med fradrag for inngående merverdiavgift kan vi legge oss på en prisøkning på bare 16-20%. 

Våre priser finner du på vår bestillingsside: hudagenten.bestille.no