3DFC34BA-3D31-41EE-B437-4F7DDCB94C81
3DFC34BA-3D31-41EE-B437-4F7DDCB94C81
press to zoom
LipsByLenaC
LipsByLenaC

Restylane

press to zoom
LipsByLenaC
LipsByLenaC

Juvederm

press to zoom
LipsByLenaC
LipsByLenaC

Juvederm

press to zoom
LipsByLenaC
LipsByLenaC

Juvederm

press to zoom
Juvederm
Juvederm

0,6ml Juvederm

press to zoom
Juvederm
Juvederm
press to zoom
juvederm
juvederm
press to zoom
Juvederm
Juvederm

Juvederm 1ml

press to zoom

LipsByLenaC